Prezentace

Naše nabídka: Hostesky | Ochutnávky | Sampling | Road show | Kalendář akcí

Co nabízíme…?

 • podrobná znalost prodejních míst
 • vysoký stupeň loajality ke klientovi
 • průhlednost finančních toků
 • pravdivé a včasné informace
 • maximální nasazení zkušeného managementu a všech pracovníků agentury
 • vysoká flexibilita
 • kompletnost a kvalita poskytovaných služeb
 • propracovaný systém kontrolních mechanismů
 • kvalitní a rychlý reporting a analýzy
 • technické vybavení na všech stupních na vysoké úrovni
 • efektivní plnění úkolů a cílů
 • popis služeb
 • stálý tým hostesek/promotérů
 • operativní promotion
 • administrativa
 • komunikace
 • reporting
 • trénink
 • motivace hostesek/promotérů
 • fotodokumentace
 • koordinace v regionu
 • logistika POP materiálů