Merchandising

Zajistíme merchandisera na Vámi požadovanou lokalitu, odborné zaškolení a následné kontroly našimi pracovníky. Ve smluvený termín budeme zasílat pravidelné reporty o činnosti merchandisera. 

  • fotodokumentace a zajištění sledování cen konkurence
  • regálový servis – doplňování zboží
  • zásobovací servis
  • report
  • instalace a rozvoz P.O.P. materiálů
  • dohlédneme na dostatečný facing, viditelnost a čistotu Vašich výrobků
  • zkontrolujeme správnost cenovek
  • navrhneme objednávku

Výhodou merchandisingu je zvyšování prodeje a kvalitnější spolupráce s obchodem.

V rámci služby merchandising kontrolujeme záruční doby spotřeby a dále ceny a oceňování produktů. Prodejní místo udržujeme v čistotě a případné výpadky neprodleně hlásíme.

Zabezpečíme doplnění Vašich výrobků podle dohodnutého harmonogramu našimi zkušenými merchandisery.

Merchandising poskytujeme ve všech zahraničních řetězcích, domácích sítích a na nezávislém trhu.

Zabezpečíme merchandisingový servis pravidelně během roku nebo sezónně. Při zjištění chybějícího zboží, okamžitě předáváme jeho soupis jako návrh objednávky vedoucím.